Προμήθεια Κυλισιοτριβέα (ρουλεμάν) Κιβωτίου Μετάδοσης Κίνησης των Η/Α SIEMENS

29-01-2019
Προμήθεια Κυλισιοτριβέα (ρουλεμάν) Κιβωτίου Μετάδοσης Κίνησης των Η/Α SIEMENS

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Κυλισιοτριβέα (ρουλεμάν) Κιβωτίου Μετάδοσης Κίνησης των Η/Α SIEMENS.

Τύπος Διαγωνισμού : Συνοπτικός

Προϋπολογισμός :   55.200,00 € χωρίς ΦΠΑ

Ημερ/νία  Διεξαγωγής :   Πέμπτη ,  21-02-2019, ώρα 11:00 π.μ

Διακήρυξη :   ΠΔ 9/19 

The «HELLENIC COMPANY FOR ROLLING STOCK MAINTENANCE S.A» was founded in March 2013 and is active in the field of maintenance and smooth functioning of rolling stock with a view to achieving a safe and reliable operation of rail system.

Contact

1 Karolou str., 10437 Athens

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr