ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

28-11-2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 27.11.2018 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία, η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» του ομίλου FERROVIE DELLO STATO ITALIANE αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.».
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι: ως προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων και ως προς την ΕΕΣΣΤΥ η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού.

The «HELLENIC COMPANY FOR ROLLING STOCK MAINTENANCE S.A» was founded in March 2013 and is active in the field of maintenance and smooth functioning of rolling stock with a view to achieving a safe and reliable operation of rail system.

Contact

1 Karolou str., 10437 Athens

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr