ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΕΣΣΤΥ - ΟΣΕ

04-03-2019
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΕΣΣΤΥ - ΟΣΕ

Την 26.2.2019 υπογράφηκε Σύμβαση διεταιρικής συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ με διάρκεια έως την 31.12.2019.

Με την Σύμβαση αυτή κατοχυρώνεται η συνέχιση της συνεργασίας  των δύο εταιριών που καθίσταται αναγκαία, αφού οι υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού και οι λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες που εντάσσονται στον κλάδο αυτό είναι αναγκαίες για την ασφαλή κυκλοφορία του Ελληνικού Σιδηρόδρομου και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

Επιπλέον, η ανάγκη της συνεργασίας υπαγορεύτηκε από την κοινή διαπίστωση της συμπληρωματικότητας του έργου που παρέχει η κάθε μία εταιρεία στο σύνολο του Ελληνικού Σιδηροδρομικού συστήματος. 

Αναμένεται μετά την συνεργασία των Διευθυνόντων Συμβούλων και των υπηρεσιών να καθορισθούν τα έργα άμεσης ανάγκης και να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσής των.

The «HELLENIC COMPANY FOR ROLLING STOCK MAINTENANCE S.A» was founded in March 2013 and is active in the field of maintenance and smooth functioning of rolling stock with a view to achieving a safe and reliable operation of rail system.

Contact

1 Karolou str., 10437 Athens

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr