Τιμολόγηση Υπηρεσιών

Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
R2 περιλαμβάνονται : Αμαξώματα, φορεία εκτός αυτών που επισκευάζονται στο Μ.Α.Ι , Ηλεκτρολόγοι, Αέρας, ρήγματα, IGAS, νέοι τροχοί με μεταλλοελαστικά, Α/Σ, έλεγχος-καθαρισμός-πρεσσάρισμα 4 ψυγείων νερού, 2 λαδιού, 2 μεταψύκτες. (ΕΚΤΟΣ : Δ/Κ, βαφή, δισκόπλακες, αντικατάσταση λοιπών υποστοιχείων π.χ. σιλανσιέ, δεξαμενές κ.λ.π.) 324.648,51
W6 plus (MTU Χ 2) αντ/κα προτεινόμενα από κατασκευαστές Melita MTU. Ανά Δ/Κ 242.441,65
Γ/Ε κιβωτίου IGAS (set X 4) 141.813,08
R1 περιλαμβάνονται : Αμαξώματα, Ηλεκτρολόγοι,Αέρας, ρήγματα, Α/Σ, έλεγχος-καθαρισμός-πρεσσάρισμα 4 ψυγείων νερού, 2 λαδιού, 2 μεταψύκτες, αλλαγή με καινούργιο σιλανσιέ. EΚΤΟΣ : Φορεία, IGAS, τροχοί, δισκόπλακες, Δ/Κ, βαφή. 138.145,49
W5 plus (MTU Χ 2). Ανά Δ/Κ 88.148,26
W5 plus (MTU Χ 2). Ανά Δ/Κ 88.148,26
Φορεία (2 σετ) στο Μ.Α.Ι. (Εργασίες λιποκιβωτίων, πρωτεύουσας+δευτερεύουσας ανάρτησης , αμορτισέρ πλαισίου φορείου, εγκατάστασης πέδης (όχι κυλ.πέδης), δότης και εγκατάστασης Η/Κ έλξης). (ΕΚΤΟΣ : IGAS, μεταλλοελαστικά, νέοι τροχοί, κυλ. Πέδης, Γ/Ε Η/Κ ων) 63.191,85
Αντικατάσταση όλων των τροχών + μεταλλοελαστικών (set). (Kατεργασία οπών, αποσφήνωση, δυχάλων, τυμπάνων, λείανση πείρων, λαμακιών αντικατάσταση-σφήνωση τροχών). Κατεργασία Δισκόπλακων. 62.945,87
Βαφή (χωρίς την ύπαρξη graffity) 20.378,17
Α/Σ Γ/Ε 10.969,93
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
R1/R2 (αμάξωμα, έλεγχοι συστημάτος αέρα, καθαρισμοί-δοκιμές ψυγείων (2 νερου ,1 λαδιού, 1 μεταψύκτη) επισκευή και εν μέρει αντικατάσταση ταπετασαρίας κ.λ.π. σε 20 από τα 76 καθίσματα) Καθαρισμός πλέγματος αέρα, καθαρισμός-πλύσιμο ανοιγμάτων εισόδου-εξόδου αέρα και πίνακα λειτουργίας A/C με χημικό. 99.038,03
Καθίσματα αλλαγή ταπετσαρίας με επισκευές μπράτσων και καπακιών σε 50 από τα 76 καθίσματα 71.951,85
Γ-Ε Κ.Φ. (Ξεμοντάρισμα κιβωτίων από το φορείο και πλύσιμο-ελεγχος ρηγμάτων, αντικατάσταση φθαρμένων ανταλ/κων, επισκευή- μοντάρισμα κιβωτίων κι πλαισίου, δοκιμή όλων των συστημάτων φορείου) 66.786,32
Αντικατάσταση όλων των τροχών ΚΦ + 2 ΦΦ, αντικ/ση μεταλλοελασικών, και επισκευή δίσκων πέδης 57.114,39
Γ-Ε Η/Λ {2 Χ Η/Κ + 1 Χ Η/Γ} 36.938,05
Δ/Κ (MTU) με Υ/Τ ες, ζυγοστάθμιση & δοκιμή 27.262,91
Γ/Ε 2 Φ.Φ.(έλεγχος συστήματος κλίσης-Ράβδος ομφαλού-αερόσουστες υψους,βάθους, έδρανα αεροσουστών) ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Αλλαγή αεροσουστών και τροχών 19.827,34
IGAS K/T (2 pcs) 16.710,89
Βαφή συρμού (χωρίς την ύπαρξη graffity) 16.541,37
Α/Σ 13.882,74
Υαλοπίνακας 7.679,51
SCHACU (εκκρεμεί η αγορά ανταλλατικών & ΔΕΝ εμφανίζεται στο κόστος) 5.334,00
Υ/Τες με ζυγοστάθμιση 3.121,20
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Α/Σ (Ξεμοντάρισμα, καθαρισμός, έλεγχος και καθαρισμός ψυγείων, έλεγχος κεφαλών, βαλβίδων, τριβέων, αντικατάσταση ελατηρίων και παρεμβασματων κυλίνδρων, μοντάρισμα) 8.451,02,00
Δ/Κ με αντικατάσταση Υ/Τ νέου τύπου πλήρες 88.149,00
Γ/Ε ΦΟΡΕΙΩΝ ξεμοντάρισμα φορείων, 6 Η/Κ, 6 ελαιολεκανών, 12 εμβόλων πέδης, καθαρισμός φορείων, έλεγχος ρηγμάτων φορείων, αντικατάσταη εξαρτημάτων συστημάτων πέδης κατασκευής εργοστασίου,μοντάρισμα. Κατασκευές-αντικατάσταση, πείρων ρέγουλων, βιδών πέδης, βάκτρων πέδης, λάμες πέδης, ρυθμιστές πέδης, λείανση. (ΕΚΤΟΣ : Αντικατάσταση τροχών) 62.647,00
Γ/Ε Ηλεκτρολογικών εργασιών : Ελεγχος 6 Η/Κ έλξης, βερνίκωμα, αύξηση μόνωσης με χρήση φούρνου. Ελεγχος Καλωδιώσεων σύνδεσης αξονικής ταχογάφου, αφαίρεση, καθαρισμός, φόρτιση λέγχος μπαταριών και μπαταριοθηκών. Ξεμοντάρισμα , έλεγχος μοντάρισμα δυναμικής πέδης, Ελεγχος ξεμοντάρισμα καθαρισμός μοντάρισμα δοκιμές αυτομάτων και αναστροφέα. Έλεγχος - επισκευή ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δοκιμαστήριο 56.239,00
Γ/Ε αμαξώματος, ξεμοντάρισμα, μοντάρισμα, επισκευή στέγης, Θ.Ο., φυσουνών, κατέβασμα -ανέβασμα Δ/Κ, Α/Σ, φορείων, επισκευή-έλεγχος γάντζων έλξης, Η/Κ ψύξης, αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, λαδιού, αέρα . Έλεγχος- επισκευή-καθαρισμός σωλήνων νερού & πετρελαίου. Έλεγχος- αντικατάσταση συρματόσχοινων αμαξώματος & χειρόφρενου. Ξεμοντάρισμα-μοντάρισμα καθαρισμός, δοκιμαστήριο στα ψυγεία νερού. Ελεγχος ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών συστημάτων, επισκευή στηριγμάτων αμαξώματος στεγανοποίηση. Αντικατάσταση καθισμάτων Μηχανοδήγησης με πλήρως επισκευασμένα. (ΕΚΤΟΣ Γ/Ε : Δ/Κ, Α/Σ, φορεία, αντικατάσταηση τροχών και βαφής) 52.814,00
Τροχοί - άξονες - ρήγματα 29.720,00
Βαφή χωρίς την ύπαρξη graffity. (Καθαρισμός, πλύσιμο με διαλυτικό, Τρίψιμο,στοκάρισμα, σουλφασέρ, μόνωση, χρωματισμός, χρωματισμός σημάτων και αριθμών) 18.555,00
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Γ/Ε ΦΟΡΕΙΩΝ ξεμοντάρισμα φορείων, 6 Η/Κ, 6 ελαιολεκανών, 12 εμβόλων πέδης, καθαρισμός φορείων, έλεγχος ρηγμάτων φορείων, αντικατάσταη εξαρτημάτων συστημάτων πέδης κατασκευής εργοστασίου,μοντάρισμα. Κατασκευές-αντικατάσταση, πείρων ρέγουλων, βιδών πέδης, βάκτρων πέδης, λάμες πέδης, ρυθμιστές πέδης, λείανση. (ΕΚΤΟΣ : Αντικατάσταση τροχών) 62.647,00
Γ/Ε Δ/Κ & Υ/Τ 88.826,00
Γ/Ε Ηλεκτρολογικών εργασιών : Ελεγχος 6 Η/Κ έλξης, βερνίκωμα, αύξηση μόνωσης με χρήση φούρνου. Ελεγχος Καλωδιώσεων σύνδεσης αξονικής ταχογάφου, αφαίρεση, καθαρισμός, φόρτιση λέγχος μπαταριών και μπαταριοθηκών. Ξεμοντάρισμα , έλεγχος μοντάρισμα δυναμικής πέδης, Ελεγχος ξεμοντάρισμα καθαρισμός μοντάρισμα δοκιμές αυτομάτων και αναστροφέα. Έλεγχος - επισκευή ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δοκιμαστήριο 56.239,00
Τροχοί - άξονες - ρήγματα αξόνων 29.720,00
Βαφή χωρίς την ύπαρξη graffity. (Καθαρισμός, πλύσιμο με διαλυτικό, Τρίψιμο,στοκάρισμα, σουλφασέρ, μόνωση, χρωματισμός, χρωματισμός σημάτων και αριθμών) 18.555,00
Α/Σ (Ξεμοντάρισμα, καθαρισμός, έλεγχος και καθαρισμός ψυγείων, έλεγχος κεφαλών, βαλβίδων, τριβέων, αντικατάσταση ελατηρίων και παρεμβασματων κυλίνδρων, μοντάρισμα) 8.451,00
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
R1/R2 (αμάξωμα, έλεγχοι συστημάτος αέρα, καθαρισμοί-δοκιμές ψυγείων (2 νερου ,1 λαδιού, 1 μεταψύκτη) επισκευή και εν μέρει αντικατάσταση ταπετασαρίας κ.λ.π. σε 20 από τα 76 καθίσματα) Καθαρισμός πλέγματος αέρα, καθαρισμός-πλύσιμο ανοιγμάτων εισόδου-εξόδου αέρα και πίνακα λειτουργίας A/C με χημικό. 99.038,03
Καθίσματα αλλαγή ταπετσαρίας με επισκευές μπράτσων και καπακιών σε 50 από τα 76 καθίσματα 71.951,85
Γ-Ε Κ.Φ. (Ξεμοντάρισμα κιβωτίων από το φορείο και πλύσιμο-ελεγχος ρηγμάτων, αντικατάσταση φθαρμένων ανταλ/κων, επισκευή- μοντάρισμα κιβωτίων κι πλαισίου, δοκιμή όλων των συστημάτων φορείου) 66.786,32
Αντικατάσταση όλων των τροχών ΚΦ + 2 ΦΦ, αντικ/ση μεταλλοελασικών, και επισκευή δίσκων πέδης 58.908,39
Γ-Ε Η/Λ αμαξώματος και {2 Χ Η/Κ + 1 Χ Η/Γ} 37.204,75
Δ/Κ (MTU) με Υ/Τ ες, ζυγοστάθμιση & δοκιμή 27.262,91
Γ/Ε 2 Φ.Φ.(έλεγχος συστήματος κλίσης-Ράβδος ομφαλού-αερόσουστες υψους,βάθους, έδρανα αεροσουστών) ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Αλλαγή αεροσουστών και τροχών 19.827,34
Βαφή συρμού (χωρίς την ύπαρξη graffity) 16.541,37
Α/Σ 13.882,74
IGAS (2 pcs) 12.849,38
Υαλοπίνακας 7.679,51
SCHACU (εκκρεμεί η αγορά ανταλλατικών & ΔΕΝ εμφανίζεται στο κόστος) 5.334,00
Υ/Τες με ζυγοστάθμιση 3.121,20
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Γ/Ε συρμού: Aμάξωμα, Aέρας, Η/Λ, ψυγεία (24 μεγάλα νερού, 3 μικρά νερού, 3 λαδιού), 20 επισκευές καθισμάτων έδρας με επένδυση έδρας και πλάτης (ΕΚΤΟΣ : Κ/Τ, Δ/Κ, Η/Κ-Η/Γ, βαφή) 230.028,12
Φορεία (3 Κ.Φ.+1 Φ.Φ.) μετά τροχών και δίσκων πέδης & αλλαγή μιας αερόσουστας 92.525,29
Κ/Τ (3 pcs) 58.256,79
Βαφή συρμού (χωρίς την ύπαρξη graffity) 20.611,21
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (68+72) Θεωρούμε: (Πλάτη + Εδρα με επένδυση σε 70 καθ. & επισκευή έδρας με τοποθέτηση νέου υφάσματος σε άλλα 70) 19.722,47
Δ/Κ έλξης με Υ/Τ 14.735,78
Α/Σ 12.597,32
Δ/Κ TUE με Υ/Τ 10.239,24
H/Κ-Η/Γ (Ξεμοντάρισμα, καθαρισμός, μέτρηση-επαναφορά μόνωσης, έλεχος-αντικατάσταση ρουλμαν, έλεγχος κόμπλερ Η/Γ, μοντάρισμα. 3.202,24
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Φορεία (4 Κ.Φ. + 2 Φ.Φ.) με αντικ/ση τροχών και δίσκων πέδης 165.391,58
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (313 καθ.) (Υπολογίζεταιι : Αντικατάσταση 156 σετ (Πλάτη + Έδρα επενδεδυμένη) 151.066,50
Γ/Ε (R1/R2) αμαξώματα, αέρας, (ΕΚΤΟΣ : Α/Σ, φορεία, αλλαγή τροχών, δίσκων πέδης, βαφής και νέας επένδυσης καθισμάτων) 52.134,36
Βαφή συρμού (χωρίς την ύπαρξη graffity) 33.158,94
Α/Σ 13.882,74
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ-παμπριζ άνω τμήμα και υαλοπίνακς συσκ. Ανακοινώσεων κάτω 5.702,76
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
R2 Γ/Ε Ξεμοντάρισμα- έλεγχος - καθαρισμός - μοντάρισμα, αντικατάσταση φίλτρων ανεμιστήρα ψύξης και μετατροπέα έλξης, έλεγχος στάθμης Μ/Σ υψηλής τάσης,μέτρηση χωριτικότητας έλεγχος πυκνωτών, έλεγχος-ρύθμιση παντογράφου, και κάρβουνου,έλεγχος στάθμής ή αντικατάσταση υγρού στους συσσωρευτές, αντικατάσταση φίλτρων αέρα και φίλτρων λαδιού Α/Σ, Γ/Ε GTO (έλεγχος εσωτ. μηχ/σμων, διόδων, πυκνωτών, μονωτικού υγρού, ζύγισμα), (ΕΚΤΟΣ Γ/Ε: Α/Σ , φορεία, Κιβώτια, αλλαγή τροχών) 296.832,02
Φορεία Γ/Ε σετ (ΕΚΤΟΣ : Κ/Τ, τροχοί) 53.673,61
ΤΡΟΧΟΙ (σετ). Κατεργασία πλύμνης τροχών - αποσφήνωση τροχών, καθαρισμός-σύσφιξη, άζωτο. (ΕΚΤΟΣ : Η εργασία και τατο κόστος υλικών αντικατάστασης μεταλλοελαστικών που εκκρεμεί η κωδικοποίηση και αγορά τους) 50.696,63
Γ/Ε κιβωτίων IGAS (set X 4) 50.187,62
R1 Γ/Ε Ξεμοντάρισμα- έλεγχος - καθαρισμός - μοντάρισμα, αντικατάσταση φίλτρων ανεμιστήρα ψύξης και μετατροπέα έλξης, έλεγχος στάθμης Μ/Σ υψηλής τάσης,μέτρηση χωριτικότητας έλεγχος πυκνωτών, έλεγχος-ρύθμιση παντογράφου, και κάρβουνου,έλεγχος στάθμής ή αντικατάσταση υγρού στους συσσωρευτές, αντικατάσταση φίλτρων αέρα και φίλτρων λαδιού Α/Σ (ΕΚΤΟΣ Γ/Ε: Α/Σ , φορεία, Κιβώτια, αλλαγή τροχών) 32.047,77
ΒΑΦΗ (χωρίς την ύπαρξη graffity) αμαξώματος και φορείων (τρίψιμο-αστάρωμα στεγών, βάψιμο παντογράφων, προεργασία-μόνωση μονάδας, τρίψιμο-βάψιμο εξαερισμών και ερμαρίων, τρίψιμο-στοκάρισμα-βάψιμο αμαξώματος-σημείων & αριθμών, πλύσιμο φορείων με διαλυτικό, βαφή φορείων. 26.013,95
Α/Σ Γ/Ε 15.656,85
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Γ/Ε Ε/Α (R2) (ΕΚΤΟΣ : Eπισκευές καθισμάτων, αντικατάσταση ταπετσαριών πλάτης-έδρας, τουαλετών, τροχών ,δισκων πέδης και βαφής) 29.665,76
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Π.Ε. Φ/Α ….. 6ετίας 19.401,99
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
Γ/Ε αμαξώματος, Η/Λ, Α/Σ φορεία (ΕΚΤΟΣ : Βαφής, αλλαγής τροχών και δίσκων πέδης, επισκευής καθισμάτων και ταπετσαριών) 1.128.899,60
W6 plus. Aντ/κα προτεινόμενα από κατασκευαστές Melita MTU. Ανά Δ/Κ 242.441,65
W5 plus. Ανά Δ/Κ 88.148,26
Βαφή συρμού (χωρίς την ύπαρξη graffity) 51.528,03
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
F5 8.400,59
F4 8.090,19
F3 4.267,89
W4 3.488,17
W3 2.302,99
F2 1.051,88
F1 175,58
W2 110,24
W1 59,69
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
8 ΕΤΩΝ 38.499,50
9000 h 29.575,51
ΓΠΕ-2 8.045,98
ΓΠΕ-1 6.100,69
6 ΕΤΩΝ 3.195,00
ΠΕ-2 2.487,14
ΠΕ-1 2.232,32
ΜΠΕ 1.605,06
10 ΕΤΩΝ 1.594,17
ΕΟΚ 956,82
  218,44
50h από W6 (ΓΕ) 211,77
5 ΕΤΩΝ 79,38
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
F10 12.439,56
F8 11.755,35
F9 11.428,12
F7 7.224,00
F6 5.296,81
F5 2.567,91
F4 2.018,30
F3 1.364,18
F2 396,88
F1 244,79
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
F-5 4.127,50
F-3 3.295,61
F-4 2.571,75
F-2 889,00
F-1 285,75
VI 158,75
L 63,50
  31,75
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
I-4 2.146,62
I-3 2.137,73
I-2 882,65
I-1 63,50
  31,75
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
8 ΕΤΩΝ (με ΠΕ-2) 38.499,58
9000 h 29.575,51
ΓΠΕ-2 8.045,90
ΓΠΕ-1 6.100,53
6 ΕΤΩΝ 3.194,84
ΠΕ-2 2.487,06
ΠΕ-1 2.232,24
10 ΕΤΩΝ 1.594,25
ΜΠΕ 1.605,14
ΕΟΚ 956,82
  218,28
50h από W6 (ΓΕ) 211,61
5 ΕΤΩΝ 79,38
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
ΓΠΕ 1-2 13.276,40
ΠΕ 3.665,17
ΜΠΕ 1.180,69
ΕΟΚ 1.096,89
Ημερήσιος έλεγχος 245,11
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
1 ΕΤΟΣ 5.561,48
2 ΕΤΗ 5.561,48
3 ΕΤΗ 5.561,48
184 ΗΜ 5.243,98
92 ΗΜ 5.200,80
30 ΗΜ 1.148,54
  95,25
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
1 ΕΤΟΣ 5.563,02
2 ΕΤΗ 5.563,02
3 ΕΤΗ 5.563,02
184 ΗΜ 5.245,52
92 ΗΜ 5.202,34
30 ΗΜ 1.148,54
  95,25
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
ΠΕ 3.813,15
ΜΠΕ 1.450,95
ΕΟΚ 771,65
  127,00
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
ΠΕ 2.457,96
ΜΠΕ 1.273,92
ΕΟΚ 1.048,94
  95,25
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
F7 4.718,11
4 ΕΤΗ 4.503,90
400h 1.272,31
F6 1.151,59
3000-5000h 1.140,33
F5 810,44
F4 639,08
F2 476,25
F3 476,25
200 h 381,00
4000 h 334,77
1000 h 158,12
12000 h 127,00
2 ΕΤΗ 127,00
F1 79,38
100 h 63,50
5 ΕΤΗ (δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα) 0,00
6 ΕΤΗ (δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα) 0,00
8 ΕΤΗ (δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα) 0,00
10 ΕΤΗ (δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα) 0,00
15 ΕΤΗ (δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα) 0,00
Βαθμίδα Συντήρησης ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κόστος σε €
R1 649,21
F2 455,47
F1 277,04
Εβδομαδιαίως 99,38
Ημερήσιος 49,53

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-