Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. (2013)

28-05-2013
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. (2013)

Στη συνεδρίαση που έγινε στις 2/4/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος και Διεθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Στέφανος Αγιάσογλου έκανε μια πρώτη ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr