Προμήθεια Στοιχείων Μεταλλοελαστικών Μετάδοσης Κίνησης των Δ/Η ADTRANZ - Τροποποίηση

10-04-2019
Προμήθεια Στοιχείων Μεταλλοελαστικών Μετάδοσης Κίνησης των Δ/Η ADTRANZ - Τροποποίηση
Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι τροποποιεί την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ΠΔ 62/19 για την Προμήθεια Στοιχείων Μεταλλοελαστικών Μετάδοσης Κίνησης των Δ/Η ADTRANZ και μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  23-04-2019, ώρα 13:00 μ.μ.
 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr