Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου με Θετικές Σωληνωτές Πλάκες 4V-415 AH των Α/Α ΜΑΝ Σειράς 2000 .

28-09-2018
Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου με Θετικές Σωληνωτές Πλάκες 4V-415 AH των Α/Α ΜΑΝ Σειράς 2000 .

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου με Θετικές Σωληνωτές  Πλάκες 4V-415 AH των Α/Α ΜΑΝ Σειράς 2000  .

 

 

  • Τύπος Διαγωνισμού : Συνοπτικός
  • Προϋπολογισμός :   28.800,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Ημερ/νία  Διεξαγωγής :   Πέμπτη , 25-10-2018, ώρα 11:00 π.μ.

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr