Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης DIESEL.

24-07-2019
Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης DIESEL.

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης DIESEL για την κάλυψη αναγκών των παραγωγικών Συγκροτημάτων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

.

 

  • Τύπος Διαγωνισμού :  Ανοικτός Ηλεκτρονικός μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
  • Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :  77581
  • Κριτήριο :  Η μεγαλύτερη ποσοστιαία % σταθερή και ενιαία έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα, βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Προϋπολογισμός :   190.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Έναρξη Υποβολής Προσφορών :  22-08-2019, ώρα 09:00 π.μ.
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  28-08-2019, ώρα 14:00 μ.μ.

 

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr