Προμήθεια Ορυκτελαίων, Βαλβολινών και Λιπών

30-05-2016
Προμήθεια Ορυκτελαίων, Βαλβολινών και Λιπών
Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Ορυκτελαίων, Βαλβολινών και Λιπών για κινητήρες και μηχανισμούς όλων των κινητηρίων μονάδων.
 
·         Τύπος Διαγωνισμού : Πρόχειρος
·         Προϋπολογισμός :   165.679,35 € χωρίς ΦΠΑ
·         Ημερ/νία Διεξαγωγής :   Πέμπτη, 23-06-2016, ώρα 13:00 μ.μ.

 

·         Πρόσκληση :   ΠΔ 42/16

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr