Προμήθεια Υπερτροφοδοτών GE των Δ/Η MLW και Ανταλλακτικών τους – Τροποποίηση

21-11-2018
Προμήθεια Υπερτροφοδοτών GE των Δ/Η MLW και Ανταλλακτικών τους – Τροποποίηση

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι τροποποιεί την Διακήρυξη του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με ΑΔ 274/18 (αρ.ΕΣΗΔΗΣ 65633) για την Προμήθεια Υπερτροφοδοτών GE των Δ/Η MLW και Ανταλλακτικών τους και μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

  • Νέος Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :  65633,1
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  10-01-2019, ώρα 14:00 μ.μ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr