Προμήθεια Υδραυλικών Αποσβεστήρων Διαφόρων Τύπων Τροχαίου Υλικού

05-07-2018
Προμήθεια Υδραυλικών Αποσβεστήρων Διαφόρων Τύπων Τροχαίου Υλικού

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ΠΔ 160/18 και παρέχει πρόσθετα στοιχεία για τα είδη με α/α 6&7.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr