Προμήθεια Δίσκων Πέδης των ΗΑ/Α DESIRO

22-10-2019
Προμήθεια Δίσκων Πέδης των ΗΑ/Α DESIRO

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Δίσκων Πέδης των ΗΑ/Α DESIRO

 

  •  Τύπος Διαγωνισμού : Συνοπτικός
  • Προϋπολογισμός :   50.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Ημερ/νία  Διεξαγωγής :   Πέμπτη ,  07-11-2019, ώρα 13:00

 

Διακήρυξη :   ΠΔ 312/19 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr