Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ηλεκτρονικού- ηλεκτρολογικού μέρους των Α/Α STADLER Διακοπτού .

07-10-2019
Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ηλεκτρονικού- ηλεκτρολογικού μέρους των Α/Α STADLER Διακοπτού  .

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ηλεκτρονικού- ηλεκτρολογικού μέρους των Α/Α STADLER Διακοπτού  .

 

  • Τύπος Διαγωνισμού : Συνοπτικός
  • Προϋπολογισμός :  59.930,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Ημερ/νία  Διεξαγωγής : Τρίτη , 29-10-2019, ώρα 11:00 π.μ.

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr