Προμήθεια Χιτωνίων Δ/Κ MTU 12V396TC13 – Διευκρινίσεις

18-06-2019
Προμήθεια Χιτωνίων Δ/Κ MTU 12V396TC13 – Διευκρινίσεις

Στο παρακάτω αρχείο δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη ΑΔ 132/19 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 75153) που αφορά «Προμήθεια Χιτωνίων Δ/Κ MTU 12V396TC13».

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr