Προμήθεια Αυτόματου Συμπλέκτη SCHAKU των Α/Α RAILBUS – Διευκρίνηση

31-10-2019
Προμήθεια Αυτόματου Συμπλέκτη SCHAKU των Α/Α RAILBUS – Διευκρίνηση

Στο παρακάτω αρχείο δίνεται διευκρίνηση σχετικά με την Διακήρυξη ΑΔ 296/19 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 81236) που αφορά «Προμήθεια Αυτόματου Συμπλέκτη SCHAKU των Α/Α RAILBUS».

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr