Προμήθεια Αεροθαλάμων (αεροσουστών) για την ανάρτηση των φορείων των Α/Α MAN σειράς 2000 και των ΗΑ/Α DESIRO

15-12-2015
Προμήθεια Αεροθαλάμων (αεροσουστών) για την ανάρτηση των φορείων των Α/Α MAN σειράς 2000 και των ΗΑ/Α DESIRO

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Αεροθαλάμων (αεροσουστών) για την ανάρτηση των φορείων των Α/Α MAN σειράς 2000 και των ΗΑ/Α DESIRO

  • Τύπος Διαγωνισμού: Πρόχειρος
  • Προϋπολογισμός: 123.500,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Ημερ/νία Διεξαγωγής: Δευτέρα, 15-02-2016, ώρα 11:00 π.μ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr