Πιστοποιήσεις - ISO

Η ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ στοχεύοντας προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συντήρησης και προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της να αποσκοπούν στην επίτευξη της ικανοποίησης τους, καλύπτοντας ή υπερβαίνοντας κάθε απαίτηση.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-