ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΤΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

20-03-2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΤΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη της, όλα τα δεδομένα από το στάδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων μαθητών για το πρόγραμμα της Διττής Εκπαίδευσης, προχώρησε στην κατάρτιση των πινάκων κατά σειρά επιτυχίας (αφού διέγραψε από αυτούς όσους ενώ συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης, δήλωσαν ότι τελικά δεν θα συνεχίσουν), με τους υποψήφιους μαθητές που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό επιλογής, για τις ειδικότητες:

1.Τεχνίτης Μηχανοτρονικός/Ηλεκτρολόγος Οχημάτων και
2.Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών.

Επίσης κατάρτισε πίνακα επιλαχόντων υποψήφιων μαθητών, σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας και τον βαθμό επιλογής.
Για τα δύο παραπάνω αναφερόμενα τμήματα επιλέχθηκαν από 25 υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το κάθε ένα, οι οποίοι θα πρέπει από 21 έως και 24/03/17 να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΕΣΣΤΥ, Καρόλου 1-3 Αθήνα και από ώρα 08:00πμ έως 14:00μμ (γραφείο 527), για την εγγραφή τους (οι ανήλικοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιων από του επιλεγέντες υποψήφιους εκπαιδευόμενους, θα ειδοποιηθούν από τον πίνακα επιλαχόντων, οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και βαθμό επιλογής.

Δείτε εδώ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr