Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού

14-11-2016
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Εγκαταστάσεων, Τροχαίου Υλικού και Εξαρτημάτων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

  • Τύπος Διαγωνισμού: Ανοικτός
  • Προϋπολογισμός: 530.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Ημερομηνία Υποβολής προτάσεων:   Πέμπτη, 24-11-2014, ώρα 15:00 μ.μ.
  • Διακήρυξη: 2/ΔΔΥ/2016
  • Προσαρτήματα: ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ 2/ΔΔΥ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr