Παράταση συμβάσεων καθαρισμού

08-11-2016
Παράταση συμβάσεων καθαρισμού

Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού έχοντας ως προτεραιότητα, την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, προέβη σε 2μηνη παράταση των Συμβάσεων καθαρισμού στα εργοστάσια και στα μηχανοστάσια της ανά την Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 26/10/2016 ενώ προς το τέλος του έτους η εταιρεία  πρόκειται να προβεί στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr