Νέα ΣΣΕ μεταξύ ΠΟΣ και ΕΕΣΣΤΥ

23-07-2018
Νέα ΣΣΕ μεταξύ ΠΟΣ και ΕΕΣΣΤΥ

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 υπογράφτηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) μεταξύ την Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) και της Διοίκησης της ΕΕΣΣΤΥ.
Η Σύμβαση αφορά στο προσωπικό της ΕΕΣΣΤΥ και έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
Εκ μέρους της Διοίκησης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους με υπευθυνότητα συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί μία επωφελής συμφωνία, η οποία αφενός κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αφετέρου διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ομαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΕΣΣΤΥ και γενικότερα του Σιδηροδρόμου στην χώρα.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr