Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Έναρξη Εγγραφών – Δικαιολογητικά

19-10-2017
Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Έναρξη Εγγραφών – Δικαιολογητικά

Μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής μαθητών, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕΣΣΤΥ, του ΟΑΕΔ, του ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ και ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ και του ΟΣΕ, στις σχολές ΡΕΝΤΗ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σας πληροφορούμε ότι από 20/10/2017 ημέρα Παρασκευή έως και 27/10/2017 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00πμ έως και 14:00μμ., θα αρχίσουν οι εγγραφές των εισακτέων, ως παρακάτω:

• Για τη σχολή του ΟΣΕ στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ), Καρόλου 1- 3 Αθήνα, 5ος Όροφος, γραφείο 522, τηλέφωνο 2105285828.

• Για την σχολή της ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη (1η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Λαγκαδά 117 – 119, τηλέφωνο 2310 721858 και 2310 721854 .

Δικαιολογητικά
1. Βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
2. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
3. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (απευθύνεστε στο ΙΚΑ της περιοχής σας με φωτοτυπία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και την ταυτότητά σας)
4. Πιστοποιητικό γέννησης με αριθμό πρωτοκόλλου (για τα αγόρια)
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Δύο φωτογραφίες ματ διαστάσεων 3,5 εκατοστά (πλάτος) Χ 4 εκατοστά (ύψος)
7. Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς), καθώς και άδεια παραμονής του ενός τουλάχιστον γονέα
8. Ιατρική γνωμάτευση από οφθαλμίατρο για αχρωματοψία – δυσχρωματοψία (για τις ειδικότητες των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών)

 

Σημείωση : Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί κατά την αίτηση της υποψηφιότητας, δεν χρειάζεται να προσκομισθούν ξανά.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr