Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Αίτηση Υποψηφίου

17-09-2018
Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Αίτηση Υποψηφίου

Βασικός στόχος της Μαθητείας είναι η εισαγωγή και υλοποίηση πρότυπων προγραμμάτων τεχνικών και σιδηροδρομικών επαγγελμάτων στο δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συγκεκριμένα στα επαγγέλματα: Τεχνίτης/τρια Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός Ηλεκτρολόγος Οχημάτων και Τεχνίτης/τρια Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός  Εφαρμοστής  Οχημάτων, με συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ. Α.Ε.), με τον ΟΑΕΔ, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον ΟΣΕ, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας.

Στις Σχολές Μαθητείας θα λειτουργήσουν οι δύο (2) ειδικότητες σε τρία (3) τμήματα των 20 μαθητών :

 1. Τεχνίτης/τρια Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός Ηλεκτρολόγος Οχημάτων (Kraftfahrzeugmechatroniker) και Τεχνίτης/τρια Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός  Εφαρμοστής  Οχημάτων, στη σχολή ΟΑΕΔ – ΟΣΕ στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη
 2. Τεχνίτης/τρια Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου – Μηχανοτρονικός Εφαρμοστής Οχημάτων (Anwendungstechniker im Bereich Fahrzeugmechatroniker), στη σχολή ΟΑΕΔ – ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα μαθητείας, έχει διάρκεια δυο (2) χρόνια και απευθύνεται σε απόφοιτους/ες της Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002 και να κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ.

Η φοίτηση περιλαμβάνει σε όλα τα έτη ενδοσχολική εκπαίδευση (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) και πρόγραμμα Μαθητείας σε εργασιακό χώρο, το οποίο εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα στα Εργοστάσια και Μηχανοστάσια της ΕΕΣΣΤΥ, σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή των μαθητευόμενων θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ. Α.Ε.), του ΟΑΕΔ, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου και του ΟΣΕ.

Όσοι από τους υποψηφίους, έχουν τα παραπάνω προαπαιτούμενα, θα πρέπει να κατεβάσουν την αντίστοιχη αίτηση υποψηφίου, για Ρέντη ή για Θεσσαλονίκη και να την υποβάλλουν (οι ίδιοι), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω από αύριο 18/09/2018 ημέρα Τρίτη έως και 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00πμ έως και 14:30μμ, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου από ώρα 10:00πμ έως και 14:30μμ,  στην διεύθυνση :

 • Για τη σχολή του ΟΣΕ στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΕΠΑΣ Ρέντη), Καρόλου 1- 3 Αθήνα, 5ος Όροφος, γραφείο 522, τηλέφωνο 2105285828
 • Για την σχολή της ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη (1η ΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης), Κυρίμη 1 Μενεμένη, γραμματεία ΔΙΣΥΒΕ, τηλέφωνο 2310599201.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (τα καταθέτει ο ίδιος)

 • Αίτηση υποψηφίου
 • Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία), στον οποίο να αναγράφεται υποχρεωτικά ο βαθμός προαγωγής
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
 • Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
 • Πιστοποιητικό γέννησης με αριθμό πρωτοκόλλου (για τα αγόρια)
 • Δύο φωτογραφίες ματ διαστάσεων 3,5 εκατοστά (πλάτος) Χ 4 εκατοστά (ύψος)
 • Βεβαίωση οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό εφορίας
 • Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό, από Επιμελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ κ.λ.π.), εάν υπάρχει στην οικογένεια επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου.

Σημείωση : οι ανήλικοι θα πρέπει να προσέρχονται με τον κηδεμόνα τους

Με την διαβίβαση των αιτήσεων στα ΕΠΑΣ και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, θα γίνει ανάρτηση των πινάκων εισαγομένων και επιλαχόντων στις 25/09/18 και οδηγίες για την εγγραφή των εισαγομένων.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr