Μαθητευόμενος της ΕΕΣΣΤΥ σε Συνέδριο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Βερολίνο!!!

25-06-2018
Μαθητευόμενος της ΕΕΣΣΤΥ σε Συνέδριο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Βερολίνο!!!
Ο Αντώνης Μένος είναι εκπαιδευόμενος στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.) στο τμήμα: Μηχανοτρονικός Εφαρμοστής Οχημάτων. Μίλησε στο Συνέδριο του πιλοτικού έργου VETnet στο Βερολίνο, για την εμπειρία και συμμετοχή του στο πρόγραμμα Διττής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τονίζει τα θετικά της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο (German Hellenic Chamber). Σήμερα εκπαιδεύονται συνολικά 125 εκπαιδευόμενοι στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
/storage/images/shared/posts/2018/103/-της-ΕΕΣΣΤΥ-σε-Συνέδριο-για-την-Επαγγελματική-Εκπαίδευση-στο-Βερολίνο3-825x340.jpg
/storage/images/shared/posts/2018/103/-της-ΕΕΣΣΤΥ-σε-Συνέδριο-για-την-Επαγγελματική-Εκπαίδευση-στο-Βερολίνο1.jpg
/storage/images/shared/posts/2018/103/-της-ΕΕΣΣΤΥ-σε-Συνέδριο-για-την-Επαγγελματική-Εκπαίδευση-στο-Βερολίνο2.jpg

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr