ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ (02-06-2016)

02-06-2016
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ (02-06-2016)

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ

  • Τύπος Διαγωνισμού: Πρόχειρος
  • Προϋπολογισμός: 74.294,66 € με  ΦΠΑ
  • Ημερ/νία Διεξαγωγής: Δευτέρα , 06-06-2016, ώρα 09:00 π.μ.
  • Περίληψη Διακήρυξης

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr