Κατάλογος Υπηρεσιών

/storage/images/shared/sliders/home/hlektrologos.jpg
/storage/images/shared/sliders/home/fanopoiia.jpg
/storage/images/shared/sliders/home/hlektokolysh.jpg
/storage/images/shared/sliders/home/plynthrio2.jpg

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε (Σύμφωνα με τον Εκτ. Καν. 2017/2177 της 22-11-17 της Ε.Ε.).

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-