Υπηρεσία Επισκευής Στοιχείων Δεξαμενής και Εκτέλεση Δοκιμής Υδραυλικής Πίεσης σε 20 Βυτιοφόρες Φορτάμαξες

08-11-2018
Υπηρεσία Επισκευής Στοιχείων Δεξαμενής και Εκτέλεση Δοκιμής Υδραυλικής Πίεσης σε 20 Βυτιοφόρες Φορτάμαξες

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία Επισκευής Στοιχείων Δεξαμενής και Εκτέλεση Δοκιμής Υδραυλικής Πίεσης σε 20 Βυτιοφόρες Φορτάμαξες (ΒΦ/Α).

  • Τύπος Διαγωνισμού :  Συνοπτικός
  • Κριτήριο :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
  • Προϋπολογισμός :   60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  29-11-2018, ώρα 11:00 μ.μ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr