ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

28-11-2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 27.11.2018 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία, η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» του ομίλου FERROVIE DELLO STATO ITALIANE αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.».
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι: ως προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων και ως προς την ΕΕΣΣΤΥ η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-