Εργοστάσια & Μηχανοστάσια

H Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. έχει δυνατότητα ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται στην Ελληνική, Ευρωπαική και Διεθνή αγορά.

 
Αττική
  1. Καρόλου 1-3 – Επιτελικές υπηρεσίες συντήρησης
  2. Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη
    Αντικείμενο εργασιών: Ελαφρού τύπου συντήρηση.
  3. Εργοστάσιο Πειραιά
    Αντικείμενο εργασιών: Βαρέως τύπου συντήρηση.
 
Βόρεια Ελλάδα
 
Θράκη
 
Θεσσαλία
 
Στερεά Ελλάδα
 
Πελοπόννησος

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-