Εργασίες Αντικατάστασης 50 WC Επιβαταμαξών και Συντήρηση αυτών για 2 έτη - Τροποποίηση

27-11-2019
Εργασίες Αντικατάστασης 50 WC Επιβαταμαξών και Συντήρηση αυτών για 2 έτη - Τροποποίηση

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι τροποποιεί την Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με ΑΔ 331/19 (αρ.ΕΣΗΔΗΣ 81466) για τις Εργασίες Αντικατάστασης Συστήματος Ογδόντα (50) Τουαλετών Κενού στις Επιβατάμαξες (Ε/Α) των ΠΣ 41α&β μετά της Συντήρησης αυτών για Δύο (2) Έτη και μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

  • Νέος Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :  81466,1
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  15-01-2020, ώρα 14:00 μ.μ.

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-