Επισκευή τριάντα (30) βεβλαμένων Μονάδων Ελέγχου Ισχύος Έλξης (GTO) των Ηλεκτραμαξών SIEMENS

27-04-2016
Επισκευή τριάντα (30) βεβλαμένων Μονάδων Ελέγχου Ισχύος Έλξης (GTO) των Ηλεκτραμαξών SIEMENS

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό για την Επισκευή τριάντα (30) βεβλαμένων Μονάδων Ελέγχου Ισχύος Έλξης (GTO) των Ηλεκτραμαξών SIEMENS.

  • Τύπος Διαγωνισμού: Πρόχειρος
  • Προϋπολογισμός: 180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Ημερ/νία Διεξαγωγής: Πέμπτη, 23-06-2016, ώρα 11:00 π.μ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr