Ένα έργο που δεν έπεισε για την αναγκαιότητά του….

20-07-2017
Ένα έργο που δεν έπεισε για την αναγκαιότητά του….

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 20/07/2017

Ένα έργο που δεν έπεισε για την αναγκαιότητά του….

Διαγωνισμός, προϋπολογισμού ύψους 163.252,03€ χωρίς ΦΠΑ, είχε προκηρυχθεί στις 05/07/2016 από την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. με αντικείμενο την «Επιδιόρθωση στάθμης βιομηχανικού δαπέδου και δημιουργία υποδομής για την τοποθέτηση γρύλλων στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και του ζυγιστηρίου στο Εργοστάσιο Βόλου».

Σήμερα, ένα χρόνο μετά :
(α) Ο παραπάνω διαγωνισμός ματαιώθηκε, επομένως και το έργο,
(β) Οι 20 γρύλλοι στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, για οχήματα Desiro, τοποθετήθηκαν και λειτουργούν κανονικά (με ένα αντί για εξ χειριστήρια),
(γ) Το ζυγιστήριο στο Εργοστάσιο Βόλου είναι έτοιμο και λειτουργεί κανονικά, αφού προηγήθηκε μικρής έκτασης επέμβαση, με χωροστάθμηση, λείανση, αναγόμωση των σιδηροτροχιών και εκτέλεση οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τακτοποίησης της γραμμής – με ακρίβεια ενός έως δύο χιλιοστών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν δι΄αυτεπιστασίας από θεσσαλούς σιδηροδρομικούς.

Ο Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
Γιάννης Αντωνιάδης

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr