Εκπόνηση Μελετών για την Άδεια Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων της ΕΕΣΣΤΥ – Διευκρινίσεις

06-12-2019
Εκπόνηση Μελετών για την Άδεια Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων της ΕΕΣΣΤΥ – Διευκρινίσεις

Στο παρακάτω αρχείο δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη ΑΔ 285/19 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 80190) που αφορά την Υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜOΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.».

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr