Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. αποτελείται:

  • Πρόεδρος: Ernesto Sicilia
  • Διευθύνων Σύμβουλος: Georgios Anagnostopoulos
  • Μέλος: Daniela Chiappini
  • Μέλος: Alessandro Bastone
  • Μέλος: Ilaria De Dominicis

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-