Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. αποτελείται:

  • Πρόεδρος: Γιάννης Αντωνιάδης
  • Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
  • Μέλος: Ιωάννης Γρημανέλλης
  • Μέλος: Αθανάσιος Καρελιώτης
  • Μέλος: Γεώργιος Βερναδάκης
  • Μέλος- Εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ: Γεώργιος Παπαγεωργαντάς
  • Μέλος- Εκπρόσωπος εργαζομένων: Παναγιώτης Κλειδόπουλος

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr