ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

21-03-2020
ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

http://www.trainose.gr/diagonismoi/

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-