Διευκρινίσεις σχετικά με τον ΠΔ 254/18, για την Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου με Θετικές Σωληνωτές Πλάκες των Α/Α ΜΑΝ Σειράς 2000