Συνεργασία ΟΑΕΔ και ΕΕΣΣΤΥ για την εκπαίδευση μαθητών