Εργασία απομάκρυνσης λυματολάσπης από την κεντρική πηγάδα και τον λιποσυλλέκτη του Μηχανοστασίου Ρέντη και διάθεση για την διαχείριση αυτής .