Προμήθεια Μονάδων Ηλεκτρονικών Ελέγχου Στροφών BWA6 και Μονάδων Ελέγχου Ταχύτητας Συρμού των Α/Α ΜΑΝ Σειράς 2000 .