Προμήθεια Κεντρικών Βανών Εκκένωσης Καυσίμου και Καπακιών αυτών των Φ/Α Σειράς 397  .