Προμήθεια Δακτυλίων Μεταλλοελαστικών και Δακτυλίων Εδράνων Ομφαλών των Φορείων των Η/Α SIEMENS