Πιστοποιητικά AdA Basis International σε 17 στελέχη της Δ/νσης Συγκροτημάτων Β. Ελλάδας της ΕΕΣΣΤΥ