Προμήθεια Ρουλεμάν Γεφυρών Μετάδοσης Κίνησης των ΗΑ/Α DESIRO