Ολοκλήρωση του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Σιδηροδρομικής Σχολής Διττής Εκπαίδευσης της ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη