ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ.