Ανακοίνωση για τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Διαφόρων Ανταλλακτικών των Α/Α RAILBUS