«Τα τραίνα που φύγαν…» με δύο μέτρα και δύο σταθμά