Παροχή Υπηρεσίας Απογραφής Αποθεμάτων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.