Προμήθεια τριάντα δύο (32) ηλεκτρονικών επιτραπέζιων υπολογιστών, με τις οθόνες τους και τα παρελκόμενα τους (ποντίκια, πληκτρολόγια κ.τ.λ), δεκατριών (13) φορητών υπολογιστών και σαράντα πέντε (45) αδειών της σουίτας εφαρμογών MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 RETAIL για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού.