Προμήθεια Κελυφών Πολλαπλών Εξαγωγής Καυσαερίων των Δ/Κ MTU 12V396TC13